• ЗАКОН УКРАЇНИ № 575/97-ВР від 16 жовтня 1997 року «Про електроенергетику».
  • ЗАКОН УКРАЇНИ № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року «Про ринок електричної енергії».
  • Правила користування електричною енергією (Постанова НКРЕ №28 від 31 липня 1996 року).
  • Постанова НКРЕКП № 504 від 13.04.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії».
  • Постанова НКРЕ №1058 від 18 серпня 1999 року «Про порядок закупівлі електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом».
  • Постанова НКРЕ №631 від 18 червня 2004 року «Про схвалення  примірного договору між  ДП «Енергоринок» та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом».
  • Постанова НКРЕ №934 від 19 жовтня 2005 року «Про схвалення примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією».
  • Договір між членами оптового ринку електричної енергії України.